Achtergrond

Bij de bouw van Leidsche Rijn Centrum zocht de Gemeente Utrecht invulling voor een sociaal-maatschappelijk initiatief. Lister, een organisatie met het motto: “Samen werken aan herstel” heeft een voorstel gedaan om vanuit de visie van Positieve Gezondheid een wijkinitiatief te starten. Voor Lister is het een pilot, waarin zij onderzoeken óf en hóé positieve gezondheid in de eigen organisatie een plek krijgt. In september 2020 moet Indekerngezond zijn doorontwikkeld tot een zichzelf dragende sociale onderneming.
Lister financiert het project Indekerngezond voor de periode van drie jaar. In deze tijd onderzoekt Indekerngezond ook welke verdienmodellen nodig zijn om in september 2020 als zelfstandige sociale onderneming verder te kunnen gaan.

Indekerngezond

Adres

Kopenhagenstraat 41
3541 CE Utrecht – Leidsche Rijn Centrum

Kijk hier hoe je ons kunt bereiken

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 17:00 uur
Bij initiatieven ‘s avonds en/of in het weekend ook geopend

Meer…

Contactpersonen

Projectleiders
Janine van der Duin
M: 06-53123320
Sandra IJpma
M: 06-12349277