Positieve Gezondheid en het Institute for Positive Health

Hoe is het ontstaan?

Sinds 2009 werkt Machteld Huber aan de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid. Daar zijn tal van experts, zorgprofessionals en burgers bij betrokken. Het concept is voortgekomen uit verkennend wetenschappelijk onderzoek en wordt de komende jaren op basis van ervaringen steeds verder uitgewerkt.

Internationale conferentie belegd

In 2009 organiseerde Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een tweedaagse internationale conferentie. Wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot het nieuwe concept: gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

2.000 Mensen en hun gezondheidsopvattingen

Huber legde vervolgens het concept voor aan 140 patiënten, behandelaars, beleidsmakers, burgers, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers en verzekeraars. Aan hen werd gevraagd waar zij naar kijken om te beoordelen of iemand gezond is. Dat leverde maar liefst 566 gezondheidsindicatoren op. Huber bracht deze 566 indicatoren terug tot de kern, namelijk de 6 dimensies van gezondheid. Deze werden vervolgens opnieuw voorgelegd aan deze groepen, maar nu aan bijna 2.000 vertegenwoordigers daarvan.

Opvallende verschillen patiënten en professionals

Een essentiële bevinding in het onderzoekstraject van Huber is, dat de verschillende betrokkenen heel verschillend denken over de waarde van elke dimensie van gezondheid. Zorgprofessionals, vooral artsen en beleidsmakers, hechten veel belang aan lichaamsfuncties als klachten en conditie. Terwijl patiënten zelf álle dimensies belangrijk vinden, dus ook kwaliteit van leven en zingeving. Door de nadruk te leggen op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Huber koos de brede opvatting van de patiënten als uitwerking, noemde die Positieve Gezondheid en visualiseerde die in het Spinnenweb, dat het werken met Positieve Gezondheid mogelijk maakt.

Waardering gedachtegoed

In 2011 publiceerde het British Medical Journal het artikel over het nieuwe dynamische concept van gezondheid van Machteld Huber en anderen – dat de omslag haalde. Een jaar later ontving Huber de ZonMw-Parel voor haar toonaangevende initiatief. In 2014 promoveerde ze op het concept van Positieve Gezondheid. In 2016 verscheen haar artikel over de uitwerking in Positive Health.

Institute of Positive Health

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. (Bron: www.iph.nl)

 

Indekerngezond

Adres

Kopenhagenstraat 41
3541 CE Utrecht – Leidsche Rijn Centrum

Kijk hier hoe je ons kunt bereiken

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 17:00 uur
Bij initiatieven ‘s avonds en/of in het weekend ook geopend

Meer…

Contactpersonen

Projectleiders
Janine van der Duin
M: 06-53123320
Sandra IJpma
M: 06-12349277